کنفرانس بین المللی دفاع 2021 امارات متحده عربی - ابوظبی

کنفرانس بین المللی دفاع 2021 با حضور بیش از 2400 نماینده از 80 کشور به صورت حضوری و دیجیتالی در ابوظبی افتتاح شد.