وقتی دختران جهان بابا نوئل می شوند (عکس)

جشن کریسمس که با سال روز تولد حضرت عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر آغاز می شود و 12 روز ادامه دارد، در این ایام شخصیت خیالی بابا نوئل نقش مهمی دارد و دختران کشور های مختلف نیز لباس بابا نوئل را بر تن کرده اند.

در کشور های مختلف جوانان، اعم از دختر و پسر با پویشدن این لباس های که به بابا نوئل معروف است به استقبال سال جدید میلادی می روند.

منابع عکس، سایت اسپوتنیک