عید-سعید-قربان؛-فصل-قرب-مسلمانان-به-خداوند

حکمت انجام دادن قربانی، تقرب قربانی کننده به سوی خدا و تعالی و تقوای اوست. بنابراین، قربانی آنگاه پذیرفته است که با تقوا انجام گیرد و روح این عمل تقوا باشد.

به گزارش افغان نیوز: طبق بیان نورانی امام سجاد علیه السلام این است که حج گزار و قربانی کننده با تمسک به حقیقت پرهیزگاری، گلوی دیو طمع را بریده، او را بکشد.

بنابراین، صرف ذبح گاو و گوسفند و یا نحر شتر و رها کردن آنها بدون توجه به فلسفه قربانی، مایه تعالی حج گزار نخواهد بود. از این رو شایسته است قصد او از این عمل، کشتن دیو درونی و ذبح طمع و تمنیات باشد.

عید قربان، مقدم داشتن وظیفه را بر غریزه به ما یاد می دهد و این که چگونه حضرت ابراهیم علیه السلام خشنودی خداوند و تکلیف را بر تمایلات شخصی و غریزه فرزند دوستی خود مقدم داشت. لذا باید این روز مبارک را عید گرفت.

قابل ذکر است که  شمار زیادی از عالمان دین، عید قربان و قربانی کردن را نماد وارستگی و مساوات عنوان کرده است و همچنان حفظ وحدت و هدف واحد برای رسیدن و نزدیک شدن به خداوند.

همچنان مردم از حکومت و نهادهای امنیتی خواهان امنیت،حفظ وحدت و اخوت اسلامی، مخصوصا در روزهای عید شده است.

این درحالی است که پس از نا امنی‌ها و انفجار در مساجد، حالا دارند سفره عید قربان را می‌گسترانند و به استقبال این عید بزرگ اسلامی می‌روند. بنأ دولت قبل از هرگونه اتفاقی، امنیت شهروندان را در سرتاسر کشور، تامین و آرامش را برقرار نمایند.

عید سعید قربان؛ فصل قرب مسلمانان به خداوند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد