بامیان؛-کار-۱۳-پروژه‌-توسعه‌یی-آغاز-شد

کار سیزده پروژه توسعه‌یی با حمایت مالی بانک جهانی دربامیان آغازشد.

به گزارش افغان نیوز؛ قرار است این پروژه‌ها به هزینه بیش ازیک ملیون دالر امریکایی، ازسوی بانک جهانی، ساخته شود.

انجنیر محمد طاووس وفا، مسوول بخش اجتماعی دفتر خدمات پروژه‌‌ای سازمان ملل برای افغانستان گفته که این پروژه‌ها شامل، آسفالت جاده‌های فرعی و آبرَو کنارجاده، ساخت کانال ها، سیل برها، دیوارهای استنادی وهموارکاری وجغل اندازی سرک‌های داخل شهر می‌شود.

او گفته که بانک جهانی برای تطبیق این پروژه‌ها، یک ملیون ویک صد هزار دالر هزینه می کند.

مولوی عبدالله سرحدی، والی بامیان در مراسم افتتاح کار این پروژه‌ها از همکاری مالی بانک جهانی قدردانی کرده و گفته که با توجه به امنیت وثبات دربامیان، زمینه برای تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی فراهم است.

سرحدی از نهادهای کمک‌رسان خواست تا با تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی، توسعه و رفاه را به مردمان بامیان به ارمغان آورند.

والی بامیان ازشرکت‌های پیمان کارخواست تا باکیفیت وطبق قرارداد، کار این پروژه‌ها را به پایان برساند.

 

 

بامیان؛ کار ۱۳ پروژه‌ توسعه‌یی آغاز شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد