متقی-سیاست‌های-ا-ا-متوازن-و-اقتصاد-محور-است

مقام‌های وزارت امور خارجه می‌گویند که خواسته‌های جامعه جهانی بخاطر به رسمیت شناختن ا.ا تکمیل شده و ا.ا در طول دو نیم سال گذشته سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته است.

به گزارش افغان نیوز؛ امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه شام گذشته (دوشنبه، ۹ دلو) بعداز نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان در کابل به رسانه‌ها و خبرنگاران گفت که حکومت سرپرست در دو نیم سال گذشته توانسته است که روابط خوب و بهتر با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد. 

آقای متقی افزود که ا.ا یک سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته و نمی‌خواهد که افغانستان میدان رقابت‌های منفی کشورهای بزرگ جهان شود. 

او درباره به رسمیت شناختن ا.ا گفت دولت سرپرست افغانستان تمام شرایط‌های جامعه جهانی را تکمیل کرده و برای به رسمیت شناختن ا.ا شروط ویژه و مشخصی ندارند. 

به گفته‌ آقای متقی، مطرح شدن تشکیل حکومت همه‌شمول، حقوق بشر و مسایل امنیتی برای به رسمیت شناختن ا.ا یک بهانه از سوی جهان است. 

سرپرست وزارت امور خارجه در این نشست تاکید کرد که سفارت‌خانه‌های افغانستان در شماری از کشورها و برعکس سفارت‌خانه‌های بعضی کشورها در کابل نیز فعال هستند و این امر به معنای به رسمیت شناختن ا.ا از سوی کشورهای است که سفارت‌خانه‌های‌شان در کابل فعالیت دارند. 

آقای متقی در این نشست بر روابط و تعاملات خوب با حکومت سرپرست تاکید نموده و افزود که پس از سال‌ها جنگ هم‌اکنون در افغانستان حکومت مستقل و مرکزی بوجود آمده و خواهان روابط تجارتی‌ و سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه است.

او در این نشست تاکید کرد که تاریخ نشان‌دهنده آن است که طرح‌های واردشده به افغانستان از سوی کشورها و سازمان‌ها تحت هر نامی نتیجه‌ی معکوس داشته و افغانستان نیازمند حضور نماینده ویژه سازمان ملل در موجودیت یوناما را ندارد.

آقای متقی می‌گوید که کشورهای جهان، نهادها و دولت‌ها به شمول سازمان ملل درد مردم افغانستان را مداوا کرده نتوانسته است و تاکید کرد که حکومت سرپرست آماده هر نوع گفت‌وگو با جهان است.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید که در دو نیم سال گذشته امنیت نسبی در افغانستان به وجود آمده اما؛ رعایت نشدن مسایل حقوق بشری و منشور سازمان ملل از سوی ا.ا یک امر جدی است بخاطر به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان.

آقای ناصری افزود که باید حکومت سرپرست افغانستان به خواسته‌های جامعه جهانی احترام گذشته و به تشکیل حکومت همه شمول، رعایت مسایل حقوق بشری، بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران و حمایت نکردن گروهای تروریستی در افغانستان تلاش نمایند.

نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان از سوی ا.ا در حالی برگزار می‌شود که قرار است تا کم‌تر از سه هفته دیگر نشستی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان با حضور نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان، فعالان جامعه مدنی و زنان در دوحه برگزار شود.

متقی: سیاست‌های ا.ا متوازن و اقتصاد محور است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد